Czym jest Marketing 4p?

Marketing 4p to kompozycja marketingowa określana również jako marketing mix 4p. W wersji podstawowej składa się z 4 elementów: produkt (product), cena (price), miejsce (place) i promocja (promotion). Dobrze skonstruowana strategia marketingowa jest nie do przecenienia. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z marketingiem mix 4p i stosować jego założenia w praktyce.

Marketing 4p – historia powstania kompozycji marketingowej

Kompozycja marketingowa to zbiór elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas opracowywania strategii marketingowej firmy. Pierwszy raz koncepcja marketingu 4p została przedstawiona w latach 60. XX wieku.

Profesor E. Jerome McCarthy opisał ją w swojej książce pt. „Basic Marketing: A Managerial Approach”. Dużą rolę w popularyzacji tego terminu odegrał również Neil Borden, amerykański nauczyciel, który napisał artykuł „The Concept of the Marketing Mix”.

Koncepcja marketingu 4p okazała się na tyle uniwersalna, że znajduje zastosowanie aż do dziś. Obecnie jest bardzo chętnie wykorzystywana przez małe, średnie i duże firmy z różnych branż.

Jakie elementy składają się na marketing 4p?

Marketing 4p składa się z 4 elementów, które mogą być kontrolowane przez firmę i tym samym mają bardzo duży wpływ na jej ostateczne wyniki sprzedażowe. Zaliczamy do nich:

  • Produkt (product). Ten składnik jest definiowany jako towar lub usługa. W koncepcji marketingu mix 4p produkt zajmuje centralne miejsce. Firma powinna zwrócić szczególną uwagę na jego właściwości, wartość, cykl życia i korzyści, jakie przynosi konsumentom. Stworzenie skutecznej strategii marketingowej wymaga dokładnego przeanalizowania wszystkich właściwości produktu, jego innowacyjności oraz emocji, które może wywołać.
  • Cena (price). To koszt produktu lub usługi, na który składa się wiele różnych czynników. Cena produktu jest powiązana z zakupem surowców, kosztami produkcji, marżą, prestiżem marki, poziomem popytu, wartością produktu w oczach nabywców i cenami konkurencyjnych produktów. Istnieją różne strategie cenowe. Nie w każdej branży najniższa cena będzie najlepszym rozwiązaniem. Obecnie klienci mogą bardzo szybko porównać ceny tych samych produktów w kilku różnych sklepach. Do tego celu wykorzystują popularne portale internetowe. Ustalenie optymalnych cen jest kluczowe, jeśli firma chce poprawić swoje wyniki sprzedażowe i zyskać przewagę nad konkurencją.
  • Miejsce (place). Ta kategoria odnosi się do miejsc, w których Twój produkt będzie dostępny. Mogą być to sklepy stacjonarne, sklepy online, eventy lub targi branżowe. Bardzo ważne jest również umiejscowienie produktu w sklepie. Zarówno lokalizacja, jak i ułożenie produktu nie powinny być przypadkowe. Klienci zwracają także uwagę na możliwość dotknięcia, zbadania, wypróbowania lub przymierzenia produktu.
  • Promocja (promotion). Na promocję składają się wszystkie działania, które mają na celu informowanie klientów o marce i produkcie, a także zachęcanie ich do zakupu. Promocja obejmuje różne kanały. Akcje marketingowe mogą być prowadzone w telewizji, radiu, internecie lub w terenie. Do działań promocyjnych firma może wykorzystać reklamę tradycyjną, digital marketing, reklamę natywną, a także aktywność w mediach społecznościowych.

Koncepcja marketingu mix 4p w praktyce

Marketing 4p może posłużyć firmie jako baza, na której będzie budować swoją strategię marketingową. W tym podejściu każdy z 4 czynników jest tak samo ważny i powinien być brany pod uwagę podczas wprowadzania danego produktu bądź usługi na rynek. Jak zastosować marketing mix 4p w praktyce?

Na początku warto dokładnie przyjrzeć się produktowi, który zamierzasz sprzedawać. Musisz zastanowić się, co go wyróżnia na tle konkurencji oraz, jakie cechy sprawiają, że jest atrakcyjny dla konsumentów. Analiza produktu powinna obejmować jego właściwości i sposób użycia. Na tym etapie warto sprawdzić, z których funkcji użytkownicy korzystają najczęściej, a które są wykorzystywane najrzadziej. Pomocne mogą okazać się badania rynkowe, dzięki którym firma będzie mogła dostosować swój produkt do oczekiwań konsumentów.

Kolejną ważną kwestią jest cena. Pamiętaj, że cena nie obejmuje tylko kosztów produkcji i marży, ale także powinna uwzględniać prestiż marki, wyjątkowe cechy produktu i emocje związane z jego użytkowaniem.

(Sprawdź podstronę badanie ceny)

Gdy już ustalisz cenę, zastanów się, gdzie Twój produkt będzie dostępny. Kanał dystrybucji ma dla klientów ogromne znaczenie. Ostatnimi czasy dużą popularnością cieszą się produkty kolekcjonerskie i sezonowe, które można kupić tylko w określonym czasie lub w kilku wybranych sklepach. Jednocześnie klienci coraz częściej robią zakupy online. Inwestując w sklep internetowy, możesz znacząco zwiększyć sprzedaż swoich produktów w kraju i za granicą.

Ostatnim elementem kompozycji marketingowej są działania promocyjne. Aby były skuteczne, muszą być skierowane do wybranej grupy docelowej. Obecnie firmy mogą korzystać z wielu narzędzi, które pozwalają na aktywne promowanie produktów i usług. Kluczem do sukcesu będzie umiejętne dopasowanie technik sprzedażowych do rodzaju prowadzonej działalności.

(Sprawdź Agencję Marketingu Internetowego iMarketing)

Jak przeprowadzić kompleksowe badania marketingowe?

Przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych warto zlecić doświadczonym specjalistom z Instytutu Badań i Analiz Łukasza Kuźmińskiego. Nasz zespół w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne metody badawcze, które pozwalają nam sprawnie zebrać dane niezbędne do analizy produktu, określenia optymalnej ceny i planowania skutecznych działań marketingowych. Do realizacji badań marketingowych wykorzystujemy zarówno metody ilościowe, jak i metody jakościowe. Jest to niepowtarzalna szansa, aby poznać oczekiwania klientów i zyskać przewagę nad konkurencją.

Autor: dr hab. inż. Łukasz Kuźmiński, profesor UEW

Zdjęcia użyte w artykule: Obraz autorstwa freepik