Instytut Badań i Analiz od lat wspiera świat nauki. Z uwagi na własne doświadczenia badawcze oraz stałą aktywność w tym zakresie nasz Zespół realizuje kompleksowe badania naukowe zarówno dla indywidualnych naukowców, jak i większych zespołów badawczych. Korzystając z usług Instytutu, mogą Państwo liczyć na wysokie kompetencje członków Zespołu, rzetelną, wielowymiarową analizę oraz elastyczne podejście.

Realizowane przez nas zlecenia związane z pracą naukową to w ogromnej większości indywidualne projekty dostosowane do potrzeb środowisk badawczych oraz konkretnych oczekiwań naszych Klientów.

Instytut badawczy realizuje badania naukowe w pełnym wymiarze lub jego wybrane etapy, m.in.:

 • konsultacje przy tworzeniu narzędzia badawczego,
 • jakościowe badania terenowe,
 • ilościowe badania terenowe,
 • konsultacje statystyczne dotyczące doboru metod do analizy wyników badań,
 • statystyczną analizę wyników badań,
 • opracowanie wyników badań zgodnie z wymogami stawianymi przez liczące się czasopisma z list JCR.

Wielu członków Zespołu Instytutu to również ludzi nauki. Wykorzystując swoją wiedzę i przede wszystkim ogromną pasję do pracy naukowej, pomagamy w weryfikacji hipotez, oryginalnych problemów badawczych, a także w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa projektach, często z różnych dziedzin nauki.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy nowy projekt badawczy to również nowy rozdział w naszej pracy, dlatego wszystkie badania naukowe jak i poszczególne ich etapy prowadzimy z niezwykłą uwagą oraz rzetelnością. Nasi klienci ze świata nauki doceniają Instytut za czytelny, przejrzysty i zwięzły opis wyników badań, a także otwarte, elastyczne podejście we współpracy.

Statystyczna analiza danych - Intytut badań Inbia

Proces Badawczy

Zespół ekspertów Instytutu zapewnia swoim Klientom kompleksową realizację większości etapów procesu badawczego, za każdym razem stosując indywidualne podejście skierowane na konkretne potrzeby i oczekiwania badawcze.

W ofercie Instytutu znajdą Państwo usługi w postaci kompleksowej realizacji następujących nadrzędnych etapów procesu badawczego:

 • projektowanie badania,
 • realizację badania — techniki badawcze,
 • przygotowanie danych do analiz/przetwarzanie danych,
 • statystyczną analizę danych.

Szczegółowy zakres usług znajduje się w zakładce O NAS.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

W ramach indywidualnych zapytań Zespół Instytutu wspiera naukowców czy zespoły badawcze, pomagając przy realizacji pierwszej fazy procesu badawczego (konceptualizacji), na który składają się określenie problemu badawczego oraz sformułowanie hipotez (pytań badawczych). Realizacja fazy konceptualizacji możliwa jest tylko w badaniach prowadzonych w obszarach odpowiadającym obszarom badawczym członków Zespołu.

Badania jakościowe i ilościowe dla Nauki - Intytut badań Inbia

Symulacje procesów

W realizacji projektów o charakterze naukowym wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniczne z zakresu symulacji komputerowej oraz eksperymentu, opierające się na programowaniu klasy BPMS (Business Process Modeling Software). Symulacja komputerowa jest bardzo przydatnym i wydajnym sposobem prowadzenia badań w różnych dziedzinach nauki, w tym w naukach społecznych, inżynieryjno-technicznych, czy medycznych. Może być wykorzystywana jak podstawowa metoda badawcza lub jako metoda uzupełniająca (jako element strategii badawczej wykorzystującej triangulację metodologiczną).

W ofercie Instytutu znajdują się takie prace jak:

 • przygotowanie modelu procesu odzwierciedlającego obiekt badawczy (w tym procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych i instytucjach, a także procesów gospodarczych uwzględniających role i relacje wielu podmiotów funkcjonujących na rynku),
 • wyznaczenie zmiennych zależnych i niezależnych pod kątem przeprowadzenia badań,
 • przeprowadzenie symulacji procesu, w tym symulacji z udziałem czynnika ludzkiego
  (z wykorzystaniem interaktywnych modeli procesów oraz technologii VR),
 • przetwarzanie wyników symulacji, w tym analiza statystyczna danych,
 • przeprowadzenie testów wiarygodności i rzetelności przeprowadzonych symulacji,
 • wstępne opracowanie wyników w postaci raportu.