Metody / Techniki FTF (face to face) – PAPI i CAPI

Badania face to face polegają na realizacji badania w bezpośrednim kontakcie (twarzą w twarz) ankietera z respondentem. Jeżeli badanie polega na wywiadzie z wykorzystaniem kwestionariusza, wyróżnia się dwie techniki: CAPI i PAPI. Pełna nazwa metody CAPI to Computer Assisted Personal Interviews. Pełna nazwa metody PAPI, która jest klasyczną wersją metody CAPI, to Paper and Pencil Interviews. Obie metody należą do technik realizacji badań ilościowych, w których ankieter przeprowadza bezpośredni wywiad z respondentem.

Na czym polegają metody CAPI / PAPI?

Metoda CAPI jest techniką badań ilościowych, w której zbierane są dane poprzez realizację bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego z wykorzystaniem przenośnego komputera lub tabletu. Metoda PAPI jest również techniką badań ilościowych, w której dane są zbierane przez ankietera poprzez zapisywanie odpowiedzi respondenta na papierowym kwestionariuszu.

W obecnej dobie komputerów metoda CAPI zdominowała klasyczną metodę PAPI.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady technik CAPI / PAPI

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań metodą CAPI/PAPI należy zaliczyć:

  • wysoka jakość otrzymywanych wyników z uwagi możliwość lepszego wytłumaczenia respondentom pytań
  • możliwość kontroli logiczności udzielanych odpowiedzi
  • utrzymanie przez dłuższy czas zainteresowania respondenta poprzez bezpośredni kontakt z ankieterem, a co za tym idzie możliwość realizacji dłuższych wywiadów (kwestionariusze z większą liczbą pytań)
  • możliwość dokładnego wytłumaczenia respondentowi celu przeprowadzanego badania
  • większa dokładność uzyskiwanych odpowiedz z uwagi na dłuższy czas, jaki ma respondent na zastanowienie się nad odpowiedzią
  • większa efektywność metod przy kwestiach bardziej skomplikowanych w porównaniu z technikami opartymi na wywiadach telefonicznych czy internetowych

Do wad i utrudnień związanych ze stosowaniem w badaniach metody CAPI/PAPI należą:

  • organizacja wywiadu bezpośredniego jest trudniejsza aniżeli wywiadu telefonicznego czy internetowego i zabiera duża więcej czasu
  • wysokie koszty wywiadów bezpośrednich w porównaniu do wywiadów telefonicznych czy internetowych
  • zagrożenie bezpieczeństwa ankieterów, którzy realizują badania na obszarach o podwyższonym wskaźniku przestępczości
  • mniejsza efektywność metod przy poruszanych w kwestionariuszu kwestiach drażliwych czy krępujących dla respondenta w porównaniu z metodami opartymi na wywiadach telefonicznych oraz internetowych

Zastosowania techniki CAPI/PAPI. Gdzie się sprawdzi metoda CAPI/PAPI?

Największym plusem realizacji badań face to face techniką CAPI jest jej wszechstronność. Metoda CAPI może być wykorzystana praktycznie wszędzie tam, gdzie respondenci to osoby korzystające na co dzień z urządzeń elektronicznych.