Metody i techniki badawcze to sposób, w jaki realizowane są badania jakościoweilościowe.

Badania ilościowe

Do metod badań ilościowych należą m.in.: CATI, CAWI, i badania realizowane w bezpośrednim kontakcie (twarzą w twarz) CAPI/PAPI.

Więcej informacji na temat badań ilościowych znajduje się na podstronie badania ilościowe.

Badania jakościowe

Natomiast wśród metod jakościowych wyróżnia się m.in.: wywiady IDI, wywiady FGI, badania typu mystery, czy badania etnograficzne.

Więcej informacji na temat badań jakościowych znajduje się na podstronie badania jakościowe.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Pojęcia metoda badawcza i technika badawcza są bardzo często stosowane zamiennie.

Wybór metody i techniki badawczej stanowi, obok konceptualizacji, operacjonalizacji i doboru próby badawczej, jeden z fundamentalnych etapów całego procesu badawczego.