Zogniskowane wywiady grupowe FGI (Focus group interview)

Zogniskowane wywiady grupowe FGI to jedna z metod badań jakościowych realizowana na wybranej grupie respondentów. Stosowanie tej techniki badawczej opiera się na założeniu, że respondenci w wybranej grupie mają do przekazania wartościowe informacje na tematy związane z założonymi celami badania.

Na czym polegają zogniskowane wywiady grupowe?

Metoda FGI — zogniskowanych wywiadów grupowych polega na zaproszeniu wybranej niewielkiej grupy respondentów (od 4 do 6, czasami więcej) do specjalnie przygotowanego pokoju do realizacji wywiadów grupowych i przeprowadzeniu spotkania dyskusyjnego na określone wcześniej tematy. Spotkanie prowadzone jest przez wykwalifikowanego moderatora i ma charakter dyskusji, a nie jedynie udzielania odpowiedzi przez respondentów na zadane pytania przez prowadzącego wywiad. Wywiad przebiega według ustalonego wcześniej scenariusza.

Prowadzący wywiad doświadczony moderator w taki sposób prowadzi dyskusję, żeby uzyskać takie informacje od respondentów, na których najbardziej zależy zleceniodawcy badania. Przebieg wywiadów jest bardzo często nagrywany w celu późniejszej analizy jego treści. Dodatkowo zleceniodawcy mogą uczestniczyć w sposób bierny w wywiadzie, obserwując go przez lustro weneckie.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady zogniskowanych wywiadów grupowych

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań jakościowych metodą FGI należy zaliczyć:

  • dynamika grupy podczas wywiadu powoduje, że uczestnicy wywiadu swoimi wypowiedziami stymulują innych uczestników do dyskusji
  • uzyskanie informacji od wielu osób na ten sam temat w tym samym czasie
  • relatywnie niski koszt badania przypadający na jednego respondenta
  • umiarkowana czasochłonność badania z uwagi na kliku osobowe grupy
  • poczucie bezpieczeństwa anonimowości z uwagi na obecność pozostałych respondentów podczas badania

Do wad i utrudnień związanych z realizacją badań jakościowych metodą FGI należy zaliczyć:

  • możliwość wystąpienia negatywnych interakcji pomiędzy uczestnikami wywiadu co wpłynie na jakość uzyskanych wyników
  • stosunkowo wysokie wymagania techniczne i organizacyjne dla badania
  • pozyskane informacje są mniej dogłębne aniżeli w indywidualnych wywiadach grupowych