dr hab. inż. Łukasz Kuźmiński, profesor UEW

Prezes Rady Dyrektorów

Dr hab. inż. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów o specjalnościach statystyka społeczno-ekonomiczna, ekonometria i statystyka ekonomiczna. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi działalność naukową w katedrze Zarządzania Procesami. Charyzmatyczny i kreatywny lider zespołu Instytutu. Analityk danych z wyjątkową intuicją statystyczną, specjalizujący się m.in. w skutecznym wdrażaniu wiedzy naukowej do obszarów biznesowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach posiadających współczynnik wpływu (IF) znajdujących się w bazie JCR.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. inż. Łukasz Kuźmiński, profesor UEW, jest jednym z pracowników naukowo-dydaktycznych w katedrze Zarządzania Procesami.

Po godzinach

Niewyczerpane pokłady energii poświęca swoim największym pasjom sportowym: narciarstwu, rowerowi, tenisowi ziemnemu oraz windsurfingowi. Sportowym stylem życia zaraził swoją rodzinę. Wycisza się przy partii szachów.