Niekwestionowane atuty Instytutu to przede wszystkim kompetencje i doświadczenie naszego Zespołu, jego szeroka specjalizacja, rzetelność i terminowość prowadzonych prac badawczych oraz elastyczność, którą szczególnie doceniają nasi Klienci. To, co wyróżnia nasz zespół to umiejętność implementacji wyników badań naukowych w jednostkach gospodarczych świata biznesu i instytucjach.

Badania marketingowe

Zespół Instytutu zapewnia swoim Klientom kompleksowe usługi w obszarze badań marketingowych. Wyniki tych badań nasi Klienci wykorzystują do budowy, oceny oraz wdrażania strategii w swoich firmach. Umożliwiają one również weryfikację sprawności dotychczas wykorzystywanych instrumentów marketingowych, ich doskonalenie oraz opracowanie i wdrożenie nowych, systemowych rozwiązań.

Przy planowaniu i realizacji badań, doborze technik badawczych i kolejności ich stosowania, zawsze dopasowujemy się do indywidualnej charakterystyki projektu, a co za tym idzie konkretnych potrzeb Klienta. Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia rzetelności i terminowości realizacji założonych celów badawczych, ponieważ wiemy, że są to kluczowe czynniki wpływające na jakość wyników badań i w konsekwencji zadowolenie naszych partnerów biznesowych.

Do realizacji badań marketingowych wykorzystujemy zarówno metody ilościowe, jak i metody jakościowe. Badania ilościowe ukazują podstawowe trendy, czyli udzielają odpowiedzi na pytania typu: kto?, ile?, jak często?. Badania jakościowe natomiast dają możliwość poznania przyczyny tych ogólnych trendów, odpowiadając m.in. na pytania: dlaczego?, jak? czy, po co?. Obiektami badań marketingowych mogą być zarówno produkty, jak i usługi, a również strony i sklepy internetowe. Badamy popyt i opinie o nowych ofertach Klienta lub testujemy aktualne; pod lupę bierzemy identyfikację wizualną marki, produktu lub całej firmy; badamy użyteczność serwisów internetowych klienta, ścieżkę zakupową; przeprowadzamy audyty UXaudyty SEO; badamy wpływ reklamy na klienta i rynek, jej skuteczność, a także weryfikujemy potencjał promocyjny nowych koncepcji marketingowych. Jednym słowem, realizujemy kompleksowe badania marketingowe, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Jesteśmy przekonani, że wyniki badań dostarczone naszym Klientom wspierają procesy decyzyjne na każdym szczeblu zarządzania, wpływając pozytywnie na realizację zamierzeń strategicznych naszych Klientów, w tym na zwiększenie wolumenu sprzedaży i udziału w rynku.

FAQ- Popularne pytania

Dlaczego warto przeprowadzać badania marketingowe?

Dlaczego warto przeprowadzać badania marketingowe?

Badania marketingowe warto przeprowadzać przynajmniej z kilku poniższych powodów:

 • Poznanie klientów i rynku: Badania marketingowe pozwalają na zdobycie informacji na temat preferencji, potrzeb i zachowań klientów oraz na lepsze zrozumienie rynku, na którym działa firma.
 • Wspomaganie decyzji biznesowych: Dzięki badaniom marketingowym przedsiębiorstwa mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe na podstawie rzetelnych i aktualnych informacji.
 • Odkrywanie nowych trendów: Badania marketingowe pozwalają na śledzenie zmieniających się trendów w danym sektorze i dostosowanie oferty do potrzeb rynku.
 • Badanie skuteczności działań marketingowych: Badania marketingowe pozwalają na ocenę skuteczności działań marketingowych, co pozwala na ich doskonalenie i zwiększenie zwrotu z inwestycji w marketing.
 • Konkurencyjność: Badania marketingowe pozwalają na lepsze zrozumienie działań konkurencji i dostosowanie strategii marketingowej do realiów rynkowych.
Czy w ramach badania marketingowego przeprowadzenia się testy UX ?

Czy w ramach badania marketingowego przeprowadzenia się testy UX ?

Tak, w ramach badania marketingowego można i warto przeprowadzać testy UX (User Experience). Testy te pozwalają na zbadanie, jak użytkownicy odbierają i korzystają z produktów lub usług oferowanych przez firmę i jej stronę lub sklep internetowy oraz jakie wrażenia towarzyszą im podczas interakcji z nimi.

Testy UX pozwalają na uzyskanie cennych informacji na temat tego, jakie czynniki wpływają na satysfakcję użytkowników, co ich frustruje, a co motywuje do dalszego korzystania z produktów lub usług na stronie internetowej. Dzięki temu można lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co pozwoli na ulepszanie produktów lub usług, a także dostosowywanie ich do zmieniających się wymagań rynku.

Testy UX mogą być przeprowadzane na różnych etapach procesu projektowania i wdrożenia produktów lub usług, począwszy od etapu badań rynkowych, poprzez projektowanie interfejsów użytkownika, aż po testowanie gotowych rozwiązań. Dzięki temu można skutecznie weryfikować założenia projektowe i zwiększać efektywność działań marketingowych.

Badania rynku

Badania rynku polegają na pozyskaniu informacji o bieżących zjawiskach i procesach rynkowych, do których należą m.in. popyt, podaż, poziom cen, trendy konsumenckie czy poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Informacje te pomagają zidentyfikować szereg czynników wpływających na prawidłowy rozwój firmy. W istotny sposób obniżają również ryzyko związane z podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z przyszłością przedsiębiorstwa.

Informacje pozyskane w wyniku badań rynkowych pozwalają odpowiedzieć m.in. na pytania:

 • na jakich nowych rynkach firma może sprzedać swoje produkty/usługi?
 • jakie są niezaspokojone potrzeby potencjalnych Klientów na rynku?
 • jakie szanse powodzenia ma wprowadzony nowy produkt na rynek?
 • jaki poziom zadowolenia prezentują Klienci firmy?
 • jaki jest popyt na dany produkt/usługę?

Badania rynku, które realizuje Instytut Inbia, dają możliwość lepszego dopasowania oferty do aktualnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów. Dodatkowo wspomagają decyzje strategiczne w procesie wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek. Wyniki badań rynkowych mogą również pomóc w poprawie aktualnej oferty czy też w ustaleniu grupy docelowej, do której należy dopasować komunikaty marketingowe.

Instytut swoim Klientom instytucjonalnym oferuje następujące projekty:

W ofercie Instytutu Klienci znajdą usługi w postaci kompleksowej realizacji następujących nadrzędnych etapów procesu badawczego: projektowanie badania, realizację badania — techniki badawcze, przygotowanie danych do analiz/przetwarzanie danych, statystyczną analizę danych, opracowanie wyników. Pełen zakres usług znajduje się w zakładce O NAS.

Badania rynku - Instytut badań Inbia

FAQ- Popularne pytania

Dlaczego warto zdecydować się na badanie rynku i opinii?

Dlaczego warto zdecydować się na badanie rynku i opinii?

Badanie rynku i opinii jest istotnym narzędziem, które pozwala firmom na poznanie potrzeb, oczekiwań i preferencji konsumentów. Dzięki temu można dostosować ofertę do wymagań klientów, co z kolei przekłada się na poprawę pozycji firmy na rynku oraz zwiększenie sprzedaży. Ponadto, badanie rynku pozwala na poznanie konkurencji i ich ofert, co umożliwia stworzenie bardziej konkurencyjnej oferty i dostosowanie strategii marketingowej do rynku.

Badanie rynku i opinii dostarcza również cenne informacje na temat trendów rynkowych oraz nowych potrzeb konsumentów, co może przyczynić się do rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Warto również zauważyć, że badanie rynku pozwala na zebranie informacji dotyczących opinii na temat firmy i jej produktów, co może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy oraz zwiększenia jej zaufania wśród konsumentów.

Decydując się na badanie rynku i opinii, można uzyskać wiele korzyści, zarówno dla firmy, jak i dla konsumentów.

Oto kilka powodów, dla których warto podjąć taką decyzję:

 • Poznanie potrzeb i oczekiwań konsumentów – badanie rynku i opinii pozwala poznać preferencje, potrzeby i oczekiwania konsumentów, co pozwala na dostosowanie oferty do ich potrzeb. Dzięki temu firma może zwiększyć sprzedaż i poprawić swoją pozycję na rynku.
 • Konkurencyjność – badanie rynku pozwala poznać konkurencję i ich oferty, co umożliwia stworzenie bardziej konkurencyjnej oferty, a także dostosowanie strategii marketingowej do rynku.
 • Dostarczenie wartościowej informacji – badanie rynku pozwala na zebranie informacji dotyczących różnych aspektów, takich jak preferencje konsumentów, trendy rynkowe, a także opinie na temat firmy i jej produktów. Te informacje mogą być bardzo wartościowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
 • Poprawa wizerunku firmy – badanie opinii konsumentów pozwala na poznanie pozytywnych i negatywnych aspektów działalności firmy. Dzięki temu można wprowadzić zmiany, które poprawią wizerunek firmy i zwiększą jej zaufanie wśród konsumentów.
 • Wsparcie procesu innowacji – badanie rynku może dostarczyć cennych informacji na temat trendów rynkowych i nowych potrzeb konsumentów. Te informacje mogą być pomocne w procesie rozwoju nowych produktów i usług, które lepiej odpowiadają na potrzeby konsumentów.

Wnioskując, badanie rynku i opinii jest ważnym narzędziem, które pozwala firmie na lepsze poznanie rynku i konsumentów, a także dostarcza wartościowej informacji do podejmowania decyzji biznesowych.

Jak realizowane jest badanie rynku i opinii?

Jak realizowane jest badanie rynku i opinii?

Badanie rynku i opinii jest przeprowadzane w celu uzyskania informacji na temat preferencji i zachowań konsumentów, opinii na temat produktów lub usług oraz trendów rynkowych. Istnieje wiele metod badania rynku i opinii, a wybór odpowiedniej metody zależy od celu badania i grupy docelowej.

Oto kilka najpopularniejszych metod badania rynku i opinii:

 • Ankiety: To jedna z najczęściej stosowanych metod badania rynku i opinii. Ankiety są formularzami, które zawierają pytania dotyczące produktów, usług lub innych zagadnień rynkowych. Mogą być przeprowadzane przez internet, pocztą, telefon lub w formie osobistych wywiadów.
 • Badania focusowe: Focus group to grupa ludzi, którzy spotykają się razem, aby dyskutować na temat produktów, usług lub innych zagadnień rynkowych. Spotkania są prowadzone przez moderatora, który zadaje pytania i moderuje dyskusję.
 • Badanie obserwacyjne: Badanie obserwacyjne to metoda, w której badacze obserwują zachowania konsumentów bez ingerencji w ich działania. Może to być obserwacja zachowań w sklepie lub online.
 • Badania wtórne: Badania wtórne to analiza informacji i danych ze źródeł już istniejących.

Badania dla turystyki

Od 2003 roku Instytut, głównie dla swoich Klientów instytucjonalnych, prowadzi dodatkowo realizację badań dla projektów turystycznych pod marką SKIACTIVE (skiactive.com). Oferowane badania wspiera Zespół ekspertów z kilkunastoletnim, praktycznym doświadczeniem w branży turystycznej. Badania związane z ruchem turystycznym prowadzimy m.in. na potrzeby realizacji działań związanych z rozwojem lokalnej turystyki. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych metod i technik uzyskujemy wyniki opisujące strukturę oraz dynamikę turystyki w badanym regionie, definiujemy jego mocne strony oraz ustalamy kierunki dalszego rozwoju. Dzięki temu nasi Klienci uzyskują jasno określone dane dotyczące potencjału turystycznego danego regionu.

Wnioski uzyskiwane z badań pozwalają określić naszym Klientom odpowiednie działania umożliwiające podniesienie jakości oferowanych usług turystycznych, doprecyzowują oczekiwania odbiorców (turystów) oraz zwiększają poziom ich satysfakcji. Nasze badania dostarczają również informacje, które pozwalają na elastyczne dopasowanie się do trendów panujących na rynku turystyki krajowej oraz zagranicznej.

Zespół badawczy Instytutu zapewnia wsparcie merytoryczne oraz realizację następujących badań dotyczących turystyki:

 • badanie charakteryzujące turystę odwiedzającego określony region czy obiekt,
 • badanie opinii Klientów dotyczące jakości oferowanych usług hotelowych lub restauracyjnych,
 • badanie marek turystycznych w regionie (rozpoznawalność i obecność w mediach),
 • badanie określające profil demograficzno-społeczny grupy docelowej.

Badania turystyczne proponowane przez Instytut stanowią podstawę do oceny i doskonalenia oferty biur podróży, hoteli, pensjonatów, pól kempingowych, restauracji oraz innych instytucji i organizacji świadczących usługi turystyczne.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Przygotowanie dokumentów strategicznych i analiza zagadnień prawnych

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów rozszerzyliśmy ofertę o specyficzne analizy zagadnień prawnych z zakresu otoczenia rynkowego, m.in. ochrony praw własności intelektualnej, wprowadzania nowych produktów na rynek, rejestracji znaków towarowych czy projektowanych zmian w regulacji obszarów działania firm naszych Klientów. Przygotowujemy i opracowujemy również niezbędne dokumenty strategiczne.

Badania BPM (zarządzanie procesami) - Instytut badań Inbia

Projekty z obszaru BPM

Instytut realizuje także kompleksowe projekty w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami (Business Process Management), w tym projekty:

 • dotyczące doskonalenia procesów biznesowych, wykorzystujące dwie niezależne strategie prac badawczo-koncepcyjno-wdrożeniowych, tj.: Business Process Reengineering (BPR) oraz Continuous Improvement (CI).
 • koncepcyjno-badawcze polegające na analizie przedwdrożeniowej koncepcji modeli procesów oraz ich wielokryterialnej ocenie pod kątem parametrów skuteczności i efektywności, w tym opłacalności ekonomicznej.
 • polegające na analizie i ocenie istniejących lub projektowanych rozwiązań, służące m.in. weryfikacji przyjętych założeń lub potwierdzenia wiarygodności wyników już przeprowadzonych analiz i obliczeń.

Typowe prace badawcze obejmują m.in.:

 • identyfikację i analizę procesów zachodzących w badanej jednostce, w tym analizę kosztów,
 • opracowanie map i schematów procesów,
 • opracowanie logiki przepływu procesów (process flow),
 • opracowanie kokpitów menadżerskich oraz tabel wynikowych,
 • wielowymiarową analizę danych wynikowych pochodzących z symulacji,
 • opracowanie propozycji zmian doskonalących w obszarze modelu procesów,
 • przeprowadzenie eksperymentów polegających na badaniu wpływu zaprojektowanych zmian w obszarze modelu procesu na wyznaczone zmienne wynikowe,
 • opracowanie oraz walidację kluczowych wskaźników wydajności (KPI),
 • optymalizację procesów z wykorzystaniem zadanego kryterium celu,

Wymienione prace dotyczące zarówno procesów zachodzących w badanej jednostce, jak i procesów projektowanych.

Obsługujemy wszystkie typy procesów, w tym takie procesy podstawowe jak: produkcyjne (dla wszystkich rodzajów systemów produkcyjnych), logistyczne (zarówno dla logistyki magazynowej jak i transportowej), handlowe (przede wszystkim dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) oraz usługowe, dla każdego sektora i branży. Obsługujemy także procesy zarządcze oraz pomocnicze. W naszej działalności wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie klasy BPMS (Business Process Modeling Software), technologie wizualizacji 3D oraz z interaktywnej symulacji przy użyciu technologii VR (Virtual Reality).