Niekwestionowane atuty Instytutu to przede wszystkim kompetencje i doświadczenie naszego Zespołu, jego szeroka specjalizacja, rzetelność i terminowość prowadzonych prac badawczych oraz elastyczność, którą szczególnie doceniają nasi Klienci. To, co wyróżnia nasz zespół to umiejętność implementacji wyników badań naukowych w jednostkach gospodarczych świata biznesu i instytucjach.

Badania marketingowe

Zespół Instytutu zapewnia swoim Klientom kompleksowe usługi w obszarze badań marketingowych. Wyniki tych badań nasi Klienci wykorzystują do budowy, oceny oraz wdrażania strategii w swoich firmach. Umożliwiają one również weryfikację sprawności dotychczas wykorzystywanych instrumentów marketingowych, ich doskonalenie oraz opracowanie i wdrożenie nowych, systemowych rozwiązań.

Przy planowaniu i realizacji badań, doborze technik badawczych i kolejności ich stosowania, zawsze dopasowujemy się do indywidualnej charakterystyki projektu, a co za tym idzie konkretnych potrzeb Klienta. Szczególną wagę przykładamy do zapewnienia rzetelności i terminowości realizacji założonych celów badawczych, ponieważ wiemy, że są to kluczowe czynniki wpływające na jakość wyników badań i w konsekwencji zadowolenie naszych partnerów biznesowych.

Do realizacji badań marketingowych wykorzystujemy zarówno metody ilościowe, jak i metody jakościowe. Badania ilościowe ukazują podstawowe trendy, czyli udzielają odpowiedzi na pytania typu: kto?, ile?, jak często?. Badania jakościowe natomiast dają możliwość poznania przyczyny tych ogólnych trendów, odpowiadając m.in. na pytania: dlaczego?, jak? czy, po co?. Obiektami badań marketingowych mogą być zarówno produkty, jak i usługi, a również strony i sklepy internetowe. Badamy popyt i opinie o nowych ofertach Klienta lub testujemy aktualne; pod lupę bierzemy identyfikację wizualną marki, produktu lub całej firmy; badamy użyteczność serwisów internetowych klienta, ścieżkę zakupową; przeprowadzamy audyty UXaudyty SEO; badamy wpływ reklamy na klienta i rynek, jej skuteczność, a także weryfikujemy potencjał promocyjny nowych koncepcji marketingowych. Jednym słowem, realizujemy kompleksowe badania marketingowe, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Jesteśmy przekonani, że wyniki badań dostarczone naszym Klientom wspierają procesy decyzyjne na każdym szczeblu zarządzania, wpływając pozytywnie na realizację zamierzeń strategicznych naszych Klientów, w tym na zwiększenie wolumenu sprzedaży i udziału w rynku.

Badania rynku

Badania rynku polegają na pozyskaniu informacji o bieżących zjawiskach i procesach rynkowych, do których należą m.in. popyt, podaż, poziom cen, trendy konsumenckie czy poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Informacje te pomagają zidentyfikować szereg czynników wpływających na prawidłowy rozwój firmy. W istotny sposób obniżają również ryzyko związane z podejmowaniem strategicznych decyzji związanych z przyszłością przedsiębiorstwa.

Informacje pozyskane w wyniku badań rynkowych pozwalają odpowiedzieć m.in. na pytania:

 • na jakich nowych rynkach firma może sprzedać swoje produkty/usługi?
 • jakie są niezaspokojone potrzeby potencjalnych Klientów na rynku?
 • jakie szanse powodzenia ma wprowadzony nowy produkt na rynek?
 • jaki poziom zadowolenia prezentują Klienci firmy?
 • jaki jest popyt na dany produkt/usługę?

Badania rynku, które realizuje Instytut Inbia, dają możliwość lepszego dopasowania oferty do aktualnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów. Dodatkowo wspomagają decyzje strategiczne w procesie wprowadzania nowych produktów lub usług na rynek. Wyniki badań rynkowych mogą również pomóc w poprawie aktualnej oferty czy też w ustaleniu grupy docelowej, do której należy dopasować komunikaty marketingowe.

Instytut swoim Klientom instytucjonalnym oferuje następujące projekty:

W ofercie Instytutu Klienci znajdą usługi w postaci kompleksowej realizacji następujących nadrzędnych etapów procesu badawczego: projektowanie badania, realizację badania — techniki badawcze, przygotowanie danych do analiz/przetwarzanie danych, statystyczną analizę danych, opracowanie wyników. Pełen zakres usług znajduje się w zakładce O NAS.

Badania rynku - Instytut badań Inbia

Badania dla turystyki

Od 2003 roku Instytut, głównie dla swoich Klientów instytucjonalnych, prowadzi dodatkowo realizację badań dla projektów turystycznych pod marką SKIACTIVE (skiactive.com). Oferowane badania wspiera Zespół ekspertów z kilkunastoletnim, praktycznym doświadczeniem w branży turystycznej. Badania związane z ruchem turystycznym prowadzimy m.in. na potrzeby realizacji działań związanych z rozwojem lokalnej turystyki. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych metod i technik uzyskujemy wyniki opisujące strukturę oraz dynamikę turystyki w badanym regionie, definiujemy jego mocne strony oraz ustalamy kierunki dalszego rozwoju. Dzięki temu nasi Klienci uzyskują jasno określone dane dotyczące potencjału turystycznego danego regionu.

Wnioski uzyskiwane z badań pozwalają określić naszym Klientom odpowiednie działania umożliwiające podniesienie jakości oferowanych usług turystycznych, doprecyzowują oczekiwania odbiorców (turystów) oraz zwiększają poziom ich satysfakcji. Nasze badania dostarczają również informacje, które pozwalają na elastyczne dopasowanie się do trendów panujących na rynku turystyki krajowej oraz zagranicznej.

Zespół badawczy Instytutu zapewnia wsparcie merytoryczne oraz realizację następujących badań dotyczących turystyki:

 • badanie charakteryzujące turystę odwiedzającego określony region czy obiekt,
 • badanie opinii Klientów dotyczące jakości oferowanych usług hotelowych lub restauracyjnych,
 • badanie marek turystycznych w regionie (rozpoznawalność i obecność w mediach),
 • badanie określające profil demograficzno-społeczny grupy docelowej.

Badania turystyczne proponowane przez Instytut stanowią podstawę do oceny i doskonalenia oferty biur podróży, hoteli, pensjonatów, pól kempingowych, restauracji oraz innych instytucji i organizacji świadczących usługi turystyczne.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Przygotowanie dokumentów strategicznych i analiza zagadnień prawnych

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów rozszerzyliśmy ofertę o specyficzne analizy zagadnień prawnych z zakresu otoczenia rynkowego, m.in. ochrony praw własności intelektualnej, wprowadzania nowych produktów na rynek, rejestracji znaków towarowych czy projektowanych zmian w regulacji obszarów działania firm naszych Klientów. Przygotowujemy i opracowujemy również niezbędne dokumenty strategiczne.

Badania BPM (zarządzanie procesami) - Instytut badań Inbia

Projekty z obszaru BPM

Instytut realizuje także kompleksowe projekty w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami (Business Process Management), w tym projekty:

 • dotyczące doskonalenia procesów biznesowych, wykorzystujące dwie niezależne strategie prac badawczo-koncepcyjno-wdrożeniowych, tj.: Business Process Reengineering (BPR) oraz Continuous Improvement (CI).
 • koncepcyjno-badawcze polegające na analizie przedwdrożeniowej koncepcji modeli procesów oraz ich wielokryterialnej ocenie pod kątem parametrów skuteczności i efektywności, w tym opłacalności ekonomicznej.
 • polegające na analizie i ocenie istniejących lub projektowanych rozwiązań, służące m.in. weryfikacji przyjętych założeń lub potwierdzenia wiarygodności wyników już przeprowadzonych analiz i obliczeń.

Typowe prace badawcze obejmują m.in.:

 • identyfikację i analizę procesów zachodzących w badanej jednostce, w tym analizę kosztów,
 • opracowanie map i schematów procesów,
 • opracowanie logiki przepływu procesów (process flow),
 • opracowanie kokpitów menadżerskich oraz tabel wynikowych,
 • wielowymiarową analizę danych wynikowych pochodzących z symulacji,
 • opracowanie propozycji zmian doskonalących w obszarze modelu procesów,
 • przeprowadzenie eksperymentów polegających na badaniu wpływu zaprojektowanych zmian w obszarze modelu procesu na wyznaczone zmienne wynikowe,
 • opracowanie oraz walidację kluczowych wskaźników wydajności (KPI),
 • optymalizację procesów z wykorzystaniem zadanego kryterium celu,

Wymienione prace dotyczące zarówno procesów zachodzących w badanej jednostce, jak i procesów projektowanych.

Obsługujemy wszystkie typy procesów, w tym takie procesy podstawowe jak: produkcyjne (dla wszystkich rodzajów systemów produkcyjnych), logistyczne (zarówno dla logistyki magazynowej jak i transportowej), handlowe (przede wszystkim dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) oraz usługowe, dla każdego sektora i branży. Obsługujemy także procesy zarządcze oraz pomocnicze. W naszej działalności wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie klasy BPMS (Business Process Modeling Software), technologie wizualizacji 3D oraz z interaktywnej symulacji przy użyciu technologii VR (Virtual Reality).