Ta metoda badawcza polega na zebraniu w pewnej przestrzeni, zazwyczaj w pomieszczeniu, które w jakiś sposób związane jest z badaną kategorią (np. hala produkcyjna, klasa szkolna) wybranej lub wylosowanej grupy osób, która jest proszona o wypełnienie ankiety.