Zespół Instytutu tworzą pracownicy naukowi, eksperci i specjaliści z wielu dziedzin oraz młodzi ludzie, którzy w realizacji badań odnajdują spełnienie oraz satysfakcję zawodową. Wielu członków Instytutu prowadzi własne badania naukowe, publikowane przez renomowane czasopisma na całym świecie.

Dzięki temu projekty realizowane dla naszych Klientów zachowują standardy stawiane projektom naukowym, co ma odzwierciedlenie w rzetelności i wiarygodności uzyskiwanych wyników. Szerokie przygotowanie merytoryczne, wysokie kompetencje, niezwykła rzetelność oraz niebanalne podejście to największe atuty Zespołu Instytutu.

Projekty dla swoich Klientów realizujemy przy wykorzystaniu najnowszych technologii i metod badawczych. Analizy statystyczne danych przeprowadzamy przy wykorzystaniu najwyższej jakości oprogramowania dedykowanego celom badawczym.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy nowy projekt badawczy to również nowy rozdział w naszej pracy, dlatego wszystkie badania naukowe jak i poszczególne ich etapy prowadzimy z niezwykłą rzetelnością. Nasi Klienci – naukowcy, grupy badawcze oraz firmy działające w różnorodnych branżach doceniają Instytut za czytelny, przejrzysty i zwięzły opis wyników badań, a także otwarte, elastyczne podejście we współpracy.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Nasi Specjaliści