Badania U&A (Usage and Attitude)

Badania U&A to kategoria badań, których zadanie polega na poznaniu sposobu zachowania konsumentów na rynku. W szczególności szczególną uwagę w badaniu poświęca się zwyczajom konsumentów oraz ich postawom wobec poszczególnych marek produktów. Celem tych badań jest opisanie grupy docelowej dla określonego produktu wykorzystując do tego informacje o sposobach jego konsumpcji oraz informacji o stosunku do samej konsumpcji.

Na czym polega badanie U&A?

W większości to badanie realizuje się metodami ilościowymi. Odnosi się ono do produktów istniejących już na rynku określony czas (co najmniej kilka miesięcy) – wobec których konsumenci zdążyli wytworzyć osobiste postawy i zachowania. Badanie U&A polega na pogłębionej ocenie postaw i zachowań konsumentów w określonej grupie docelowej. Do jednych z celów tego badania należy charakterystyka grupy docelowej potencjalnych klientów poprzez określenie jej nawyków i zwyczajów związanych z użytkowaniem badanego produktu.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Jakie informacje firma uzyskuje dzięki badaniu U&A?

Dzięki realizacji badań typu U&A firma ma możliwość uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

  • Które własności produktów są dla klientów istotne przy podejmowaniu decyzji zakupowych?
  • Które cechy produktów są dla klientów nieistotne przy dokonywaniu wyborów zakupowych?
  • Jaki jest poziom wiedzy potencjalnych klientów na temat rynku określonych produktów?
  • W jaki sposób wiedza konsumentów na temat określonych produktów przekłada się na ich zachowania na rynku?
  • Jak często określone produkty są kupowane przez klientów?
  • Jakie postawy reprezentują klienci wobec określonych marek produktów i z czego wynikają te postawy?
  • W jaki sposób indywidulane cechy konsumentów (wiek, płeć, wykształcenie itp.) wpływają na ich zachowania na rynku?