Marka jest ważnym graczem dla większości firm, które wytwarzają produkty i usługi dla konsumentów. Marka pozwala odróżnić produkt od takich samych produktów firm konkurencyjnych. Marki mają bardzo wysoką wartość dla kupujących i coraz częściej dla potencjalnych inwestorów. Wartość marki ma bardzo często istotny wpływ na sukces finansowy przedsiębiorstwa w perspektywie zarówno krótko jak i długookresowej. Okresowe badania wartości marek pokazują, że firmy, które były w stanie zbudować i utrzymać silną pozycję swoich marek znacznie przewyższają inne firmy w zyskach.  W obecnych bardzo niepewnych ekonomicznie czasach posiadanie silnej i ugruntowanej marki może stanowić zapieczenie dla firm na okres kryzysu czy też choćby spowolnienia gospodarki. Powyższe stwierdzenia pokazują, że warto starannie planować proces konstrukcji marki, regularnie kontrolować jej kondycję i wizerunek w oczach Konsumentów. Podane cele można realizować poprzez przeprowadzanie ogólnie rozumianych badań marki/badań wizerunku marki.

Na czym polegają badania marki?

Badanie marki przeprowadza się z wykorzystaniem zarówno metod ilościowych jak i jakościowych. W grupie badań marki wyróżnia się: badanie wizerunku marki, badanie świadomości marki oraz badanie kapitału/kondycji marki.

  1. Badanie wizerunku marki polega na ustaleniu tego, jak marka postrzegana jest na tle marek konkurencyjnych i na czym polega jej przewaga konkurencyjna.
  2. Świadomość marki (brand awareness) to stopień, w jakim Konsumenci są w stanie rozpoznać markę lub ją przywołać. Badanie świadomości marki ma na celu uzyskanie informacji nt. postrzegania marki oraz jej pozycji na tle marek konkurencyjnych. Dodatkowo badanie daje możliwości określenia i weryfikacji cech wyróżniających badaną markę.
  3. Kapitał (kondycja) marki to wartość dodana do produktu lub usługi przez markę. Efektem tego dodania jest zwiększenie preferencji względem marki, a to przekłada się na większy udział w rynku lub wyższy zysk. Badanie kapitału/kondycji marki pozwalając ustalić jakie konkurencyjne ma badana marka. Trafnie określony kapitał marki może stanowić podstawę do budowy trwałej przewagi konkurencyjnej firmy. W celu trafnej i rzetelnej oceny kapitału marki należy systematycznie prowadzić badania rynku pod kątem oceny kapitału marki.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Jakich informacji dostarczają badania świadomości marki / badania wizerunku marki?

w przygotowaniu…