Technika / Metoda CATI (computer assisted telephone interviewing)

Pełna nazwa metody to Computer Assisted Telephone Interview. CATI to jedna z nowoczesnych technik badawczych stosowanych w badaniach ilościowych. Metoda CATI stanowi udoskonalenie procesu zbierania danych w badaniach rynkowych, marketingowych i społecznych, łącząc w sobie wywiad telefoniczny z ankietą komputerową.

Na czym polega badanie CATI?

Metoda CATI polega na przeprowadzeniu wywiadów z respondentami przez telefon. Badanie metodą CATI przeprowadzane jest przez ankietera przy pomocy specjalnego oprogramowania, które pomaga przy realizacji wywiadu telefonicznego z respondentem. Ankieter podczas wywiadu z respondentem na bieżąco nanosi jego odpowiedzi na kwestionariusz, który wyświetla się na ekranie jego komputera. Wprowadzone przez ankietera dane trafiają od razu do ogólnej bazy wyników badania. Badania CATI na ogół realizowane są w specjalnie przystosowanych studiach, ale istnieje możliwość realizacji badania przez ankietera na komputerze osobistym, który połączony jest przez internet z centralnym systemem zarządzającym badaniem.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady techniki CATI

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań metodą CATI należy zaliczyć:

 • możliwość realizacji dużej liczby wywiadów w stosunkowo krótkim czasie
 • o wiele niższy koszt realizacji badania cati w porównaniu z technikami typu face to face (PAPI i CAPI)
 • osoba realizująca badanie skoncentrowana jest tylko na wywiadzie, ponieważ instrukcje są wypełniane automatycznie przez program
 • elektroniczny dostęp do narzędzia pozwala na wprowadzanie danych bezpośrednio podczas wywiadu – w związku z tym unika się błędów i oszczędza się czas na wprowadzanie danych z badania do baz wyników
 • w momencie zakończenia ostatniego wywiadu dane z badania są gotowe do analizy
 • możliwość stosowania pytań wielopoziomowych
 • możliwość nagrywania wywiadów telefonicznych
 • szeroką możliwość zastosowania – zarówno w badaniach B2B, jak i B2C
 • łatwość przeprowadzania wywiadu – bazowanie na gotowych szablonach pytań, ustalonej kolejności

Do wad i utrudnień związanych ze stosowaniem w badaniach metody CATI należą:

 • dość długi czas realizacji ankiety telefonicznej
 • czasochłonne przystosowanie ankiety do systemu CATI
 • utrudnienia z powrotem do poprzednich pytań w ankiecie w przypadku nieporozumień bądź błędów
 • ograniczenie możliwości zadawania dużej liczby pytań otwartych, czy też poruszania tematów skomplikowanych
 • ułatwiony sposób przerwania badania przez respondenta
 • brak nadzoru ankietera nad przebiegiem badania

Zastosowania techniki CATI. Gdzie się sprawdzi metoda CATI?

Metodę CATI najczęściej stosuje się w przedsiębiorstwach B2B oraz korporacjach z uwagi na szybki czas otrzymania wyników badania. Dodatkowo szeroko metoda ta stosowania jest w badaniach rynkowych, marketingowych, akademickich i opinii publicznej. Popularność badanie CATI zawdzięcza zwiększonym na przestrzeni lat użytkowaniem urządzeń elektronicznych. Metoda CATI najlepiej sprawdza się przy realizacji standardowych wywiadów, które przeprowadzane są na próbach o dużych liczebnościach. Badania mają charakter powtarzalnych i wiadomo, jakie będą możliwe odpowiedzi (pytania zamknięte).