Technika / Metoda CAWI (computer assisted web interview)

Pełna nazwa metody to Computer Assisted Web Interview. CAWI jest techniką zbierania danych stosowaną w badaniach ilościowych, która wykorzystuję kwestionariusz internetowy do realizacji wywiadów z respondentami. Technika ta jest obecnie jedną z bardziej popularnych, a zarazem dynamicznie rozwijających się metod realizacji badań. Swoje zastosowanie znalazła przy realizacji badań rynkowych, marketingowych, naukowych i społecznych.

Na czym polega metoda/technika CAWI?

Metoda CAWI w ogólnym ujęciu polega na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przez kanał internetowy. Narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza jest dostępne online. Respondent otrzymuje zaproszenie do badania różnymi metodami np. przez e-mail lub sms. Najczęściej w zaproszeniu respondent otrzymuje unikatowy link lub unikatowy login i hasło, za pomocą którego loguje się do konkretnego badania.

Metoda CAWI ma swoją bliską koleżankę w postaci metody CASI, której pełna nazwa to Computer Assisted Self-Interviewing. Metoda CASI jest wspomaganą komputerowo ilościowa technika polegająca na tym, że respondent samodzielnie wypełnia ankietę, wpisując swoje odpowiedzi do komputera znajdującego się w studiu firmy badawczej lub komputera dostarczonego respondentowi przez ankietera do wskazanej lokalizacji.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady techniki CAWI

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań metodą CAWI należy zaliczyć:

 • niskie koszty realizacji badań głównie z uwagi na brak kosztu ankietera
 • bardzo duży zasięg badania
 • minimalizacja możliwości popełnienia błędu przez ankietera, gdyż respondent sam wprowadza dane do systemu
 • szybki czas realizacji badania
 • uniwersalność ankiet internetowych oraz łatwość ich dostosowania do indywidualnych wymogów
 • możliwość wykorzystania pomocy wizualnych i dźwiękowych
 • szybki dostęp do danych z badania po jego zakończeniu

Do wad i utrudnień związanych ze stosowaniem w badaniach metody CAWI należą:

 • koszty związane z koniecznością posiadania technologii
 • zagrożenie związane z brakiem właściwego rozumienia pytań w kwestionariuszu, co z jednej strony, może „fałszować” wyniki, a z drugiej powodować niechęć respondenta do dalszego badania
 • wymaga umiejętności obsługi komputera, co w przypadku respondentów nieposiadających takich zdolności lub respondentów w podeszłym wieku wywoływać może niechęć do kontynuowania rozpoczętych badań

Zastosowania techniki CAWI. Gdzie się sprawdzi metoda CAWI?

Metoda CAWI może być wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak badania rynku, opinii publicznej, zachowań konsumentów, analizie preferencji czy opinii na temat produktów i usług. Jest to metoda, która daje możliwość szybkiego i łatwego zebrania dużej ilości danych z różnych grup respondentów.

W szczególności metoda CAWI może się sprawdzić w sytuacjach, gdy badanie musi być przeprowadzone w krótkim czasie, gdy badani są rozproszeni geograficznie, gdy badani chcą zachować anonimowość, a także gdy badanie wymaga zastosowania zaawansowanych technologii, takich jak grafika, filmy lub interaktywne elementy.

Warto jednak pamiętać, że metoda CAWI ma swoje wady, takie jak problem z osiągnięciem reprezentatywności próby, ponieważ badani to osoby, które korzystają z internetu i niekoniecznie reprezentują całą populację. Ponadto, może być trudno kontrolować i potwierdzać tożsamość badanych, co może wpłynąć na jakość danych.

Podsumowując, metoda CAWI jest stosunkowo nową metodą badawczą, która oferuje wiele możliwości w zebraniu i analizie danych z różnych grup respondentów. Jednakże, jej wady również należy wziąć pod uwagę i dostosować do konkretnych potrzeb badania.

FAQ- Popularne pytania

Jakie informacje można uzyskać dzięki badaniu CAWI?

Badanie CAWI może dostarczyć wiele informacji na temat różnych dziedzin i tematów, w zależności od celu badania i pytań zadawanych w ankiecie lub wywiadzie internetowym. Poniżej przedstawiam kilka przykładów informacji, które można uzyskać dzięki badaniu CAWI:

 • Preferencje konsumentów – badanie CAWI może pomóc w zrozumieniu preferencji konsumentów, ich zachowań zakupowych i oceniania jakości produktów i usług. Przykładowymi pytaniami, które mogą być zadawane w badaniu CAWI w tym celu, są: Jak często robisz zakupy? Co wpływa na Twoją decyzję o wyborze produktów lub usług? Jakie kryteria oceny produktów lub usług są dla Ciebie najważniejsze?
 • Opinie na temat usług i produktów – badanie CAWI może pomóc w zrozumieniu, co ludzie myślą o konkretnej marce, produkcie lub usłudze. Przykładowymi pytaniami, które mogą być zadawane w badaniu CAWI w tym celu, są: Jakie jest Twoje pierwsze wrażenie na temat marki X? Jak oceniasz jakość produktów lub usług firmy Y? Czy poleciłbyś produkt lub usługę Z swoim znajomym?
 • Zachowania społeczne i polityczne – badanie CAWI może pomóc w zrozumieniu, jakie są poglądy ludzi na temat różnych kwestii społecznych i politycznych. Przykładowymi pytaniami, które mogą być zadawane w badaniu CAWI w tym celu, są: Jakie jest Twoje stanowisko w sprawie kwestii X? Czy jesteś za czy przeciwko konkretnemu rozwiązaniu w kwestii Y? Czy uważasz, że rząd powinien działać w konkretnej kwestii?
 • Demografia i charakterystyka respondentów – badanie CAWI może pomóc w zrozumieniu, kim są respondenci badania. Przykładowymi pytaniami, które mogą być zadawane w badaniu CAWI w tym celu, są: Jaki jest Twój wiek? Jakiej jesteś płci? W jakim kraju mieszkasz? Jaka jest Twoja wykształcenie lub zawód?

Podsumowując, badanie CAWI może dostarczyć wiele różnych informacji w zależności od celu badania i pytań zadawanych w ankiecie lub wywiadzie internetowym.

Jakie rodzaje badań można zrealizować za pomocą metody CAWI?

Metoda CAWI (Computer-Assisted Web Interview) to metoda przeprowadzania badań społecznych za pomocą internetu, która pozwala na zbieranie informacji od respondentów za pośrednictwem ankiety lub wywiadu internetowego. Metoda ta może być wykorzystywana do realizacji różnych rodzajów badań, w zależności od celów i pytań badawczych. Poniżej przedstawiam kilka przykładów rodzajów badań, które można zrealizować za pomocą metody CAWI:

 • Badania rynkowe – CAWI jest popularną metodą w badaniach rynkowych, umożliwiającą zbieranie informacji na temat preferencji konsumentów, zachowań zakupowych i ocen produktów i usług. Ankiety CAWI mogą być wykorzystywane do badania rynku w celu oceny trendów i potrzeb klientów, a także do oceny marki i jej postrzegania przez klientów.
 • Badania opinii publicznej – CAWI może być wykorzystywane w badaniach opinii publicznej, pozwalając na zbieranie informacji na temat poglądów ludzi na różne kwestie społeczne, polityczne lub ekonomiczne. Ankiety CAWI mogą być wykorzystywane do badania preferencji wyborczych, postrzegania polityków, oceny działań rządu lub instytucji publicznych oraz do badania opinii na temat różnych zjawisk społecznych.
 • Badania pracownicze – CAWI może być wykorzystywane w badaniach pracowniczych, pozwalając na zbieranie informacji na temat opinii pracowników na temat firmy, ich satysfakcji z pracy, ich potrzeb i oczekiwań dotyczących pracy. Ankiety CAWI mogą być wykorzystywane do badania klimatu organizacyjnego, satysfakcji z pracy, oceny zarządzania i efektywności szkoleń.
 • Badania naukowe – CAWI może być wykorzystywane w badaniach naukowych, umożliwiając na zbieranie informacji na temat różnych zjawisk społecznych, ekonomicznych lub politycznych.