Technika / Metoda CAWI (computer assisted web interview)

Pełna nazwa metody to Computer Assisted Web Interview. CAWI jest techniką zbierania danych stosowaną w badaniach ilościowych, która wykorzystuję kwestionariusz internetowy do realizacji wywiadów z respondentami. Technika ta jest obecnie jedną z bardziej popularnych, a zarazem dynamicznie rozwijających się metod realizacji badań. Swoje zastosowanie znalazła przy realizacji badań rynkowych, marketingowych, naukowych i społecznych.

Na czym polega metoda/technika CAWI?

Metoda CAWI w ogólnym ujęciu polega na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przez kanał internetowy. Narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza jest dostępne online. Respondent otrzymuje zaproszenie do badania różnymi metodami np. przez e-mail lub sms. Najczęściej w zaproszeniu respondent otrzymuje unikatowy link lub unikatowy login i hasło, za pomocą którego loguje się do konkretnego badania.

Metoda CAWI ma swoją bliską koleżankę w postaci metody CASI, której pełna nazwa to Computer Assisted Self-Interviewing. Metoda CASI jest wspomaganą komputerowo ilościowa technika polegająca na tym, że respondent samodzielnie wypełnia ankietę, wpisując swoje odpowiedzi do komputera znajdującego się w studiu firmy badawczej lub komputera dostarczonego respondentowi przez ankietera do wskazanej lokalizacji.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady techniki CAWI

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań metodą CAWI należy zaliczyć:

  • niskie koszty realizacji badań głównie z uwagi na brak kosztu ankietera
  • bardzo duży zasięg badania
  • minimalizacja możliwości popełnienia błędu przez ankietera, gdyż respondent sam wprowadza dane do systemu
  • szybki czas realizacji badania
  • uniwersalność ankiet internetowych oraz łatwość ich dostosowania do indywidualnych wymogów
  • możliwość wykorzystania pomocy wizualnych i dźwiękowych
  • szybki dostęp do danych z badania po jego zakończeniu

Do wad i utrudnień związanych ze stosowaniem w badaniach metody CAWI należą:

  • koszty związane z koniecznością posiadania technologii
  • zagrożenie związane z brakiem właściwego rozumienia pytań w kwestionariuszu, co z jednej strony, może „fałszować” wyniki, a z drugiej powodować niechęć respondenta do dalszego badania
  • wymaga umiejętności obsługi komputera, co w przypadku respondentów nieposiadających takich zdolności lub respondentów w podeszłym wieku wywoływać może niechęć do kontynuowania rozpoczętych badań

Zastosowania techniki CAWI. Gdzie się sprawdzi metoda CAWI?

w przygotowaniu…