W czasach kiedy rynek pracownika wyraźnie dominuje nad rynkiem pracodawcy, bardzo istotnym elementem staje się budowanie wizerunku firmy jako rzetelnego i atrakcyjnego pracodawcy. Działania związane z budowaniem marki pracodawcy zyskują coraz większa popularność. Dlatego tak istotne jest monitorowanie w przedsiębiorstwach nastrojów i opinii pracowników. Do tego celu stosuje się badania opinii pracowników, inaczej zwane badaniami employer branding.

Employer branding w uogólnieniu to zespół działań zmierzających do ukształtowania wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy. Badania typu employer branding (badania opinii pracowników) to badania mające na celu ocenę wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy w oczach pracowników pracujących (badania wewnętrzne) i potencjalnych pracowników (badanie zewnętrzne).

Na czym polega badanie Employer Branding?

Badania Employer Branding realizowane są z wykorzystaniem technik ilościowychjakościowych. W przypadku badań wewnętrznych polegają one na wywiadach kwestionariuszowych wśród pracowników (badania opinii pracowników typu ilościowego) oraz na indywidulanych wywiadach pogłębionych i badaniach fokusowych (badania opinii pracowników typu jakościowego). Badania Employer Branding o charakterze zewnętrznym realizowane są w taki sam sposób tylko na wyselekcjonowanej wcześniej grupie docelowej potencjalnych pracowników danej organizacji.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Jakie informacje firma uzyskuje dzięki badaniu Employer Branding?

Dzięki przeprowadzeniu badań Employer Branding można uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy firma dba o dobry klimat organizacyjny oraz dobrą atmosferę wśród pracowników?
  • Czy polityka płacowa w organizacji jest zoptymalizowana?
  • Czy prowadzone są działania mające na celu udoskonalenie organizacji pracy?
  • Czy pracownicy wszystkich szczebli mają zapewnione możliwości rozwoju zawodowego?
  • Czy firma daje pracownikom możliwość utrzymania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym?
  • Czy w firmie pielęgnowana jest kultura organizacyjna?
  • Czy ze środowiska pracy są eliminowane czynniki stresogenne?