W badaniach zaczęto stosować metody etnograficzne kiedy zaszła potrzeba zastosowania innych sposobów identyfikacji potrzeb i preferencji konsumentów aniżeli wszelkiego rodzaju wywiady z nimi. Badania etnograficzne są odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób można zdobywać rzetelną wiedzę na temat konsumentów skoro oni sami tak mało o sobie wiedzą?

Zastosowanie badań etnograficznych pomaga zrozumieć nie tylko konsumentów, ale również pracowników przedsiębiorstw i innych instytucji.

Na czym polegają badania etnograficzne?

Badania etnograficzne pozwala zrozumieć respondenta (konsumenta, pracownika, mieszkańca itp.) w sposób holistyczny, czyli w całości, a nie w wąsko okrojonym zakresie związanym z tematem badania.

Pozyskiwanie informacji w badaniach etnograficznych następuje na skutek konwersacji z respondentem, a nie wywiadu czy odpytywania. W badaniach etnograficznych badamy człowieka nie tylko jako konsumenta określonego produktu czy usługi, ale poznajemy go w roli gospodarza, ojca, matki, klienta określonego banku czy też zakładu ubezpieczeń.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Kiedy warto stosować badania etnograficzne?

Podejście etnograficzne w badaniach warto stosowań wtedy, kiedy zachodzi potrzeba:

  • zrozumienia funkcjonowania produktów, marek i usług w ich otoczeniu biznesowym
  • lepszego zrozumienia potrzeb, preferencji i zachowań konsumentów
  • znalezienia inspiracji dla nowych pomysłów produktowych lub rozwiązań na udoskonalenie już istniejących
  • znalezienia odpowiedzi na pytanie: skąd bierze się określone zachowanie związane z produktem?
  • zdobycia głębszej wiedzy na temat wartości, motywacji, ograniczeń i aspiracji wybranej do badania grupy docelowej
  • wejścia w świat konsumentów i poruszać się nim „w ich butach”, a dzięki temu wyjść poza słowne deklaracje, aby lepiej zrozumieć, co naprawdę mają na myśli, kiedy do nas mówią

Zastosowanie badań etnograficznych

Na uwagę zasługuje fakt, że badania etnograficzne są bardzo czasochłonne i przez to ich realizacja jest dość kosztowna. W związku z tym kluczowe przy ich planowaniu i realizacji jest:

  • zastosowanie badań do problemów, których nie da się rozwiązań przy zastosowaniu metod mniej czasochłonnych i mniej kosztownych
  • optymalne zaplanowanie przebiegu całego procesu badania i jego logistyka
  • dopasowanie procesu badawczego do problemu badawczego
  • realizacja badań przez doświadczonych badaczy