dr inż. Michał Nadolny

Dyrektor Działu Analiz

Dyplomowany matematyk, doktor nauk społecznych w ekonomii i finansach, statystyk, ekonometryk, specjalista stosowania modeli matematycznych w ekonomii. Autor artykułów naukowych, raportów i prac popularyzatorskich. W swojej pracy projektuje badania naukowe, ewaluacyjne, ankietowe i ekspertyzy. W Zespole Instytutu niezastąpiony. Twórczy, skrupulatny, pełen pasji i zaangażowania. Jest doświadczonym kierownikiem zespołów badawczych, autorem nowatorskich metod oceny efektywności wykorzystania środków publicznych i analizy innowacyjności regionów. Ceniony ekspert w wielu firmach badawczych, a także doradca na szczeblu wojewódzkim i rządowym.

Po godzinach

Podróżnik i alpinista specjalizujący się w fotografii krajobrazowej. W wolnych chwilach kompozytor, gitarzysta i lider zespołu rockowego.